Gỗ Haster

Rate this item
(2 votes)

Thông tin sản phẩm

  • Kích thước: 1212 x 165 x 12
  • Tiêu chuẩn: AC5
  • Bảo hành: 15 năm
  • Xuất xứ: Đức

Sàn gỗ Haster