Gỗ Haster

Rate this item
(0 votes)

Thông tin sản phẩm

  • Kích thước: 100
  • Tiêu chuẩn: 300 m/2
  • Bảo hành: 5 năm
  • Xuất xứ: Việt Nam

Sàn gỗ Haster