Biệt thư anh Thảo

Siêu thị Đức Lâm, đường Nguyễn Tất Thành, TP. Đà Nẵng